TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta tilatessasi palveluitamme ja tuotteitamme tai ottaessa yhteyttä yritykseemme Greenlux Finland Oy, sekä mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää. Käyttämällä palvelujamme, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tämä tietosuojaseloste sisältää myös henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n ja EU:n yleisen (GDPR) tietosuoja-asetuksen mukaisen rekisteriselosteen tiedot.

 

REKISTERIN PITÄJÄ

Greenlux Finland Oy
Sinimäentie 6 C
02630 Espoo
Puh. +358 29 3700 670
Y-tunnus: 2111187-7
Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Jarno Kivinen, Greenlux Finland Oy

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakassuhteen hoito ja ylläpito, tähän sisältyy esimerkiksi yhteydenottopyyntöön vastaaminen, palvelujen kehittäminen tai tilauksen kirjaaminen.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Yhteystiedot: yrityksen nimi, henkilön nimi, titteli, osoitetiedot, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet sekä asiakkaan antamat lisätiedot.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä käyttää Greenlux Finland Oy:n henkilöstöstä henkilöt, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterin käyttöä ja heitä koskee salassapitosopimus. Manuaalisia rekistereitä ei ole.

 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTUS

Suoramarkkinointi tarkoituksiin henkilölain 19§ mukaisesti.

Greenlux Finland Oy:lla on oikeus käyttää rekisterissä olevia tietoja perusteltua käyttötarkoitusta varten henkilölain 8§ ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi luovutamme tietoja (asiakkaan nimi, yhteyshenkilö, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja toimitusosoite):

  • kuljetusliikkeille tilausten toimitusta varten
  • päämiehille erikoishinnoittelua, tuotekyselyä, asennusta tai toimitustietoa varten

Edellä mainitut ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetusten vaatimuksia.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana.

 

EVÄSTEET JA YRITYKSEMME KOTISIVUT

Käytämme yrityksemme kotisivuilla evästeitä. Eväste on pieni tekstimuotoinen tiedosto, jonka Internet-sivusto lähettää käyttäjän tietokoneelle. Evästeitä käytetään yleensä käyttäjäkohtaisten asetusten tallentamiseen. Tietoja ei voi yhdistää henkilökohtaisiin tietoihin ja niitä ei voi identifioida ja ovat täysin anonyymejä. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön -tällöin sivustomme eivät kuitenkaan toimi täysin oikein.

 

TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Mikäli säilömme henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, käytämme palveluntarjoajia, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan EU-tietosuoja-asetusta. Emme luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti käytettäväksi kolmansille osapuolille.

 

AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

Greenlux Finland Oy
Nelly Hakala
Sinimäentie 6 C
02630 Espoo

Rekisteröityjen tietojen pyytäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä kirjallisen pyynnön jättämisen yhteydessä.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedon tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitavaa, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10§) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksensa. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaista tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html